Előadás, majd beszélgetés

Keresztség ea.

Megbeszélendő témák:

– keresztség, gyermek-keresztség

– konfirmáció

– gyülekezeti tagság

Ebéd 13:00

– csoportkép

– az Istentisztelet rendje – előadás, majd beszélgetés

– Úrvacsora

– munkacsoportok

– terem berendezése, majd rendrakás.