Az ima csodálat, meghittség, küzdelem – mégis az út a valósághoz. Nincs ennél fontosabb, nehezebb, gazdagabb, ami nagyobb hatással lenne az életünkre. Semmi nincs olyan nagyszerű, mint az imádság.

Timothy Keller

Egy keresztény közösség, tagjainak egymásért való közbenjárása által él és létezik, vagy összeomlik. Nem tudok többé elítélni vagy gyűlölni egy testvért, akiért imádkozom, bármennyi gondot okoz is nekem. Arca, amely eddig furcsa és elviselhetetlen lehetett számomra, közbenjárás után egy testvér arcává változik, akiért Krisztus meghalt, egy megbocsátott bűnös arcává.

Dietrich Bonhoeffer

Igaz mondás, hogy az elhanyagolt imádság minden rossz szülőhelye.

Charles Spurgeon

Isten vagy megadja nekünk, amit kérünk, vagy megadja azt, amit akkor kértünk volna, ha mindent tudnánk, amit Ő tud.”

Timothy Keller

Egy anya le tudja fordítani a bababeszédet: megérti az érthetetlen hangokat. Ugyanígy Mennyei Atyánk is mindent ért a mi szegény bababeszédünkből, mert az imádságunk nem sokkal jobb.

Charles Spurgeon

A közbenjáró ima az a tisztító fürdő, amelybe az egyénnek és a közösségnek minden nap be kell lépnie.

Dietrich Bonhoeffer

Amikor nem tudunk úgy imádkozni, ahogy szeretnénk, akkor imádkozzunk úgy, ahogy tudunk.

Charles Spurgeon

Mi az imádság számodra: a kormány vagy a pótkerék?

Corrie ten Boom

Csak akkor lehet igazán Istenről beszélni, ha előbb Istennel beszéltem.

Charles Spurgeon

Amikor az ember Istenhez beszél, akkor a létezése csúcsán van. Ez az emberi lélek legmagasabb szintű tevékenysége, és ezért egyben az ember valódi lelki állapotának végső próbája is. Semmi sem árulja el annyira az igazságot rólunk, mint keresztény emberekről, mint az imaéletünk. Minden, amit a keresztény életben teszünk, könnyebb, mint az imádság.

Martyn Lloyd-Jones

Jellemünket nem a külső körülmények, hanem az imádkozó életünk alakítja.

Charles Spurgeon

Imádkozni annyit tesz, mint elfogadni, hogy mindenben, mindenkor teljesen Istentől függünk.

Timothy Keller

Egy imádkozó gyülekezet egy erős gyülekezet.

Charles Spurgeon

Imádkozom, mert nem tudok segíteni magamon. Imádkozom, mert tehetetlen vagyok. Imádkozom, mert szükségem van rá folyamatosan, ha ébren vagyok, vagy ha alszom. Ez nem Istent változtatja meg, hanem engem.

C.S. Lewis

Isten Igéjének gazdagsága kell hogy meghatározza imádságunkat, nem pedig a szívünk szegénysége

Dietrich Bonhoeffer

Soha nem várom el, amíg a mennybe nem jutok, hogy képes legyek abbahagyni a bűn megvallását minden nap és minden alkalommal, amikor Isten előtt állok.

Charles Spurgeon

Egy nap, amiből hiányzik a reggeli ima, esti ima és személyes közbenjárás valójában egy értelmetlen és jelentéktelen nap.

Dietrich Bonhoeffer

Egy család ima nélkül olyan, mint egy tető nélküli, nyitott ház, amely ki van téve az ég minden viharának.

Thomas Brooks

Mi azt kérjük Istentől, amit szeretnénk, és azt kapjuk, amire szükségünk van.

Charles Spurgeon

Minél mélyebben belemerülünk a zsoltárokba, és minél gyakrabban imádkozzuk őket sajátunkként, annál egyszerűbbek és gazdagabbak lesznek az imádságaink.

Dietrich Bonhoeffer

Inkább tudjak imádkozni, mint hogy nagy prédikátor legyek; Jézus Krisztus soha nem tanította a tanítványait arra, hogy hogyan prédikáljanak, hanem csak arra, hogyan imádkozzanak.

D.L. Moody

Soha nem tudunk túl sokat imádkozni.

Charles Spurgeon

Azt kell Isten elé hozzuk ami bennünk van; és nem azt, aminek bennünk kellene lennie.

C.S. Lewis

Inkább megtanítok egy embert imádkozni, mint tíz embert prédikálni.

Charles Spurgeon

Az imádság a teológiát megtapasztalássá változtatja.

Timothy Keller

Amit az imádság idejéből megtakarítasz, azt elveszíted, amit hozzáteszel, azt megnyered.

Charles Spurgeon

Az imádság gyönyörködteti Isten fülét; megolvasztja a szívét; és kinyitja a kezét. Isten nem tagadhatja meg az imádkozó lelket.

Thomas Watson

Imádkozni annyi, mint belépni Isten kincsestárába, és kincseket gyűjteni egy kimeríthetetlen tárházból.

Charles Spurgeon

Az angyal hozta ki Pétert a börtönből, de az ima hozta el az angyalt Péterhez.

Thomas Watson

Imádság nélkül kereszténynek lenni annyira lehetséges, mint lélegzetvétel nélkül életben maradni.

Luther Márton