Jézus Krisztus, mint személy,

  1.  Márk 10,32-34 – a mi bátor és igazságkimondó Megváltónk,
  2.  János 13,1-5 és 12-15 – alázatos és szeretetteljes Megváltó, aki szeretet-kapcsolatban él az Atyával – János 17,20-24,
  3.  Az elhagyott és elárult Megváltó, Luk 22,60-62 – Péter elárulta, Luk. 22,44-46 – a tanítványok elaludtak, Máté 27,46 – az Atya is elhagyta őt
  4.  János 18,3-8 – Ő a mi igazi Megváltónk, aki betöltötte a próféciákat – Ézsaiás 53.

Elhangzott a Kelenföldi Montázs Központban, 2016 március 25-én.