1. A menny valóság

 • Jézus is így imádkozik: “Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”
 • Ha a menny nem létezne, minden egy állandó körforgás lenne csupán, amihez a halál hozzátartozna, természeti törvényként, akár az évszakok váltakozása
 • Ha nincs menny, nincs végső igazságosság sem. A túlélés törvénye határoz meg mindent, ahol az erősebb marad életben.
 • Ha a menny nem létezik, a földön kell mindent megszereznünk. Ebben az egyetlen életben kell boldognak lennünk, és ez nagy nyomást gyakorol ránk. A világegyetem végtelenségében semmik nem vagyunk, ha a menny nem létezik, csak egy porszem a gépezetben.
 • Isten maga teszi a szívünkbe a vágyat az örökkévalóság iránt, mert arra lettünk teremtve. Ez az, ami összeköt minket Istennel.

5 Mózes 26:15

Kérlek, tekints reánk a mennyből, szent lakóhelyedről, és áldd meg népedet, Izráelt és ezt a tejjel-mézzel folyó földet, amelyet nekünk adtál, ahogyan azt esküvel ígérted őseinknek.

Apostolok Cselekedetei 17:27

Mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Istent, kinyújtsák a kezüket utána, és talán meg is találják. Pedig nincs messze egyikünktől sem.

 • A Biblia nem ad egyértelmű leírást a mennyről
  Ami egyértelmű:
  – valós testünk és személyazonosságunk lesz
  – nem lesz halál, betegség es öregedés
  – olyanokká leszünk, amilyennek Isten eredetileg teremtett

2. A menny örök

Mt 25:46

Akkor ezek elmennek az örök büntetésre, az igazságosak pedig az örök életre.

 • Jézus a jutalmat és a büntetést is örök jelzővel illeti, ahogy a jutalomnak, úgy a büntetésnek sem lesz vége.

3. A menny kizárólagos

 • A helyünk a mennyben nagyon értékes, de nem megvásárolható.

János 14:6

Jézus így válaszolt: “Én vagyok az útaz igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

 • Az örökkévalóságunk a Jézushoz való viszonyunkhoz kapcsolódik. Ha itt nem akarjuk, hogy közünk legyen Hozzá, akkor teljesül a kívánságunk az örökkévalóságban is. A menny Jézus nélkül amúgy is pokol lenne.
  A menny kizárólagosan azoknak van fenntartva, akik ebben az életben összekötötték magukat Vele.

4. A menny kulcsfontosságú

 • Amit az örökkévalóságról gondolunk, az meghatározza, hogy a jelenben hogyan élünk.

2 Kor 5:6-11

Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól;

mert hitben járunk, nem látásban.

De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.

Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.

10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.

11 Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk.

mindenkor bizakodunk…hitben jarunk nem latasban

 • “Előöröm”: van egy bizodalom bennünk,  hogy majd ott leszünk az Úrral. Pál, bár vágyódik elköltözni,  most úgy éli az életét, hogy ebben az előörömben él.
  Ez az előre tekintő öröm, hála, remény mindent meghatároz
 • Ez a látás misszionáló lelkületet is ad. Nincs időnk félni attól, hogy mit gondolnak rólunk.

Filippi 3:14

de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

 • Minden futónal eljön egy kritikus pont, amikor egy belső hang azt súgja: “Állj meg, és akkor megszűnik a fájdalom!”Mi is megélünk csalódásokat, kudarcokat és azt gondoljuk, könnyebb lesz, ha csak feladjuk.
 • Pál azzal bátorít minket, hogy van egy cél előttünk, egy győzelmi jutalom.

2 Péter 3:10

De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.

 • Bátorítson ez arra minket, hogy még inkább fektessünk a jövőbe!
 • Éljünk azzal a tudattal, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint az aktuális gondjaink!
 • Amilyen látással élsz, az fogja meghatározni a mindennapjaidat és tükröződik abban, hogy mibe fektetsz időt, energiát, pénzt.
 • Ha a mennyre tekintünk, az segít a prioritásokat rendezni az életünkben.