János 8,32

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne:

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;

 32megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”