Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. szeptember 24-én.

Efézus 4,7 és 11-16.

Az egység és az érettség egy szolgáló gyülekezetben

Hol tartunk 2 év után, mint gyülekezet?

  1. Igazság és szolgálat : tanítás, felkészítés tanítványozás egyénileg… mert mindenki fontos
  2. Igazság és szeretet : mondjuk el az igazságot, de szeretetben!
  3. Szeretet és szolgálat : együtt kell legyen… szolgálni-szeretetből!
Pál Milétoszban elbúcsúzik az efezusi vénektől

7A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott…. 11És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, 13míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 15hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, 16akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben.—Efézus 4,7 és 11-16.