4. előadás

 8. A misszió

 9. A gyülekezeti tagok szent elhívása

10. Hidak építése

11. Hivatásunk általi küldetésünk

12. Gyülekezetek plántálása