Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. április 2-án.

Ezsdrás 1,1-6

Oltár a romokon

  • Az Egyház a Reformáció után 500 évvel is megújulásra szorul. Sok bajunk ellenére sem adta fel Isten, hogy győzelemre viszi Gyülekezetét/Egyházát!          – “A Királynak még van egy lépése!”
  • Isten indít, mozgat, királyokat, családfőket, szomszédokat, és aki engedelmesen elindul az nálánál sokkal nagyobb dolgok részese lesz!
  • A Jeruzsálembe hazatérők mindenekelőtt az Oltárt állították helyre, hogy Istennel való kapcsolatukat gyakorolhassák! Isten igaz imádókat (János evangéliuma 4), családtagokat keres és nem munkásokat vagy szolgákat.
  • Szeresd Őt mindenek előtt!
Círus engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre

1Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az ÚRnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az ÚR Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdettesse szóban és írásban a következőket: 2„Ezt mondja Círus perzsa király: A föld minden országát nekem adta az ÚR, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. 3Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, az ÚRnak a házát! Ő az Isten Jeruzsálemben. 4Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, segítsék azt annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal meg önkéntes adományokkal az Isten jeruzsálemi háza számára.”
5Elindultak tehát Júda és Benjámin családfői meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az ÚR házát Jeruzsálemben. 6Szomszédaik mind segítették őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, az önkéntes adományaikon kívül.— Ezsdrás 1,1-6

Festő: Moritz Retzsch (1770-1857) Sakkmester: Paul Morphy

Az égőáldozati oltár fölállítása

1Amikor elérkezett a hetedik hónap, és Izráel fiai már a városaikban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben.2Ekkor fogott hozzá Jésúa, Jócádák fia szolgatársaival, a papokkal és Zerubbábel, Sealtíél fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izráel Istenének az oltárát, és égőáldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan meg van írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. 3A régi helyén állították föl az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égőáldozatokat mutattak be rajta az ÚRnak: reggeli és esti égőáldozatokat. 4Majd megtartották a lombsátrak ünnepét, ahogyan az meg van írva: napról napra bemutatták az égőáldozatot, megfelelő számban, a rendtartás szerint, mindegyiket a maga napján; 5továbbá az állandó égőáldozatot, az újhold napján és az ÚR minden szent ünnepén esedékes égőáldozatot és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyet vittek az ÚRnak. 6A hetedik hónap első napjától kezdtek égőáldozatokat bemutatni az ÚRnak, bár az ÚR templomának az alapkövét még nem rakták le.— Ezsdrás 3,1-6