Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. január 15-én.

Isten dicsőségére élni

Hogyan élhetünk Isten dicsőségére? Mi dicsőíti őt?

  1. Az Isten kegyelmétől megragadva lenni.

8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.— Efézus 2,8-9

2.      Amikor otthonra találunk a gyülekezetben

7Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.— Róma 15,7

3.     Ha a karakterünk érik, Jézus képére formálódik.

9és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel;— Filippi 1,9

4.     Ha lelki ajándékainkat használva szolgálunk.

10Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: 11ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

— 1 Péter 4,10-11