A teljes Istentisztelet hanganyaga

János 17,1-26

Jézus imádkozik

1.  Üdvösségért, hogy megváltson minket.

2.  Az Atyával való kapcsolatért, az örök életért.

3. Hogy megszenteljen minket az igazsággal, megformálja a karakterünket.

4. Hogy szeretetben és egységben éljünk egymással.

5. Az elhívatásért és a misszióért.

6. A végső boldogságért, ami soha el nem múlik.

24„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. 25Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. 26És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.” – János 17,24-26

Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. július 10-én.