Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. május 21-én.

Fűtő Robert: A Misszióról

1.Isten végzi a missziót, neki terve van és Ő viszi előre terve megvalósulása

9Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne 10az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. —Efézus 1,9-10

2.  Isten bevonja népét ebbe a szolgálatba

18Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” —Máté 28,18-20

3. Mi a leghatékonyabb misszió? Amikor a gyülekezeti tagok együtt végzik ezt a szolgálatot:

34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” —János 13,34-35

— szeretik egymást,

— mindenki kiveszi a részét a munkából,

— a gyülekezet nem klub, nem rólunk szól, hanem “Azokért vagyunk, akik nincsenek itt!”

— személyes hívogatással a missziós programokra, SZERETET-VENDÉGSÉG!

Magyar Keresztény Motorosok Közössége: ők mennek… olyan helyekre, ahova mi nem mennénk, és viszik az evangéliumot…

Bizonyságtételek:

  1. Verla Péter és Verla Gabi,
  2. Szabadkai Zsolt “Szabi”,
  3. Görög Roland “Rodox”,
  4. Heizer Kornél”HeKo”- Pásztor-elnök.

Fotók: