Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. szeptember 25-én.

Máté 28,16-20

Parancs vagy küldetés ?

Kapcsolódó igék:

Efézus 3:10,  Efézus 2:4-7,

Apostolok Cselekedetei 11:19-23 és 26b,

Máté ev. 25:31-40,

Zsidókhoz írt levél 13:15,

Róma 8:14-16

16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. 18Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

– Máté 28,16-20