Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2018. február 25-én.

Bár vannak köztünk különbségek, az evangélium összeköt minket: mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian kegyelemből üdvözülünk. Egyenlő értékűek vagyunk, de van különbség a nagykorúságot tekintve. A végső cél az éretté válás, hogy felelősséget tudjunk vállalni

1 Kor 3:1 Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz.

1 Kor 14:20 Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek.

Kol 1:28 Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban.

Ef 4:13-14 Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;