Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. szeptember 18-án.

Róma 5,1-11 és  8,18-30

A szenvedés értelme

Miért van szenvedés az életünkben, ha Isten jó és mindenható?

Vagy talán mégsem jó, még sincs elegendő hatalma?

Lehetséges elfogadni a szenvedést?

Meglátni benne Isten jóságát, mindenható hatalmát, célját?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Isten Igéje alapján…

1Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.

2Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.

3De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot,

4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet;

5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. – Róma 5, 1-5