Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. augusztus 20-án.

100. Zsoltár

Dicsérjétek az Urat!

Miért dicsérjük Istent?

Mit tanultunk a zsoltárokból az elmúlt évben?

Adjunk hálát alkotónknak!

1Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön!
2Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
3Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.
4Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
5Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.  — Zsoltár 100.

A menny és a föld dicsérje az URat!

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!
2Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!
3Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!
4Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!
5Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,
6mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el.
7Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán!
8Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar,
9ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok,
10vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak,
11ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái,
12ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt
13dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik.
14Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!  — Zsoltár 148.