Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. július 16-án.

103. Zsoltár

Dávid a lelkét biztatja…

  1. Megemlékezik a múltról, Isten korábbi tetteiről… (2-5. vers)
  2. Emlékezteti magát Isten nevére, kegyelmére… (6-13. vers)
  3. Emlékezteti magát Isten ígéreteire… (14-18. vers)
  4. Biztat minket, hogy vegyük komolyan, amit mond nekünk!
Ének Isten irgalmáról

1Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
2Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
4megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
5Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
6Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
7Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
9Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
10Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
11Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
12Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
13Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
14Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.
15Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
16Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.
17De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;
18azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
19Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.
20Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!
21Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!
22Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!  Zsoltárok 103.