Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. november 13-án.

Zsoltárok könyve 106. rész

Ne felejtsünk el megemlékezni a múltunkról!

Miért fontos a Bibliában, hogy minden nemzedék tudjon Isten korábbi tetteiről?

  1. Hogy Istenbe vessék bizalmukat.
  2. Ne felejtsék el Isten nagy tetteit.
  3. Tartsák meg parancsolatait.
  4.  Ne legyenek olyanok, mint őseik.

Történelmi zsoltárok:  Zsolt. 78, Zsolt. 105, Zsolt. 106.

1Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek!
2Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni.
3Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk,
4nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. — Zsolt. 78.

 

Izráel bűnei a pusztában

1Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
2Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az ÚR, ki beszélhetné el minden dicső tettét?
3Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak.
4Gondolj rám, URam, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod!
5Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt!
6Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el.
7Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a Vörös-tengernél.
8De az ÚR megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát… — Zsolt. 106.