Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. november 27-én.

Zsoltárok könyve 111-112. rész

A hatalmas Isten és az istenfélő ember

  1. Milyenek Isten hatalmas tettei?
  2. Isten hogyan változtatja meg, hogyan formálja a mi életünket?
  3. Hogyan kezdünk egyre jobban Őrá hasonlítani?

Nagyok az ÚR tettei

1Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében.
2Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.
3Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.
4Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.
5Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére.
6Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát.
7Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak,
8rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.
9Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.
10A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. — Zsolt. 111.

 

Az istenfélelem jutalma

1Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.
2Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz.
3Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.
4Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.
5A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi.
6Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz.
7Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban.
8Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire.
9Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.
10Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. — Zsolt. 112.