Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. október 23-án.

Zsoltárok könyve 12. rész

Mondd meg az igazat! – Igazság és Szabadság!

Ünnepi Istentisztelet Úrvacsorával

Az ember szava és Isten beszéde

1A karmesternek: Mély hangra. Dávid zsoltára.
2Segíts, URam, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül.
3Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek.
4Irtson ki az ÚR minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet!
5Mert ezt mondják: Győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk?
6Most már fölkelek – mondja az ÚR – a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak.
7Az ÚR ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek.
8URam, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor,
9még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek.

— Zsolt. 12.