Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. július 2-án.

Zsoltárok könyve 130. és 143. rész

A mélységből a magaslatig

Kiáltás a mélységből

1Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, URam!
2Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!
3Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor?
4De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.
5Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.
6Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.
7Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani.
8Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. — Zsoltárok 130.

Könyörgés szabadításért

1Dávid zsoltára. URam, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te!
2Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!
3Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat.
4Lelkem elcsüggedt bennem, szívem megdermedt bensőmben.
5Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain.
6Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. (Szela.)
7Siess, URam, hallgass meg, mert odavan a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók!
8Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.
9Ments meg ellenségeimtől, URam, nálad keresek oltalmat!
10Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
11Tartsd meg életemet nevedért, URam, hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért!
12Némítsd el ellenségeimet a te hűségedért! Pusztítsd el azokat, akik életemre törnek, mert a te szolgád vagyok én! — Zsoltárok 143.