Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2016. október 30-án.

Zsoltárok könyve 14. rész

Mi a Reformáció üzenete?

Mit tanulhatunk Luther Márton életén keresztül?

Meghivatkozott igék:

Római levél: 3,9-12; 3,17-20; 1,19-20; 2,15; 1,18; 1,32

Az emberek romlottsága

1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót.
2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?
3Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.
4Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik – de az ÚRhoz nem kiáltanak -,
5hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van!
6A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az ÚR az ő oltalma!
7Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az ÚR jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.

— Zsolt. 14.

16Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, 17mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva:

„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” — Róma 1,16-17.