Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. február 26-án.

72. Zsoltár

Mit tudott Salamon az eljövendő királyról, Dávid Fiáról, 1000 évvel korábban?

  1. Milyen lesz az eljövendő, Királyok Királya a zsoltár szerint?
  2. Mit fog cselekedni?
  3. Mi lesz királyságának eredménye?
Imádság a királyért

1Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának,
2hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket.
3Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot!
4Szolgáltasson igazságot a nép elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat!
5Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre!
6Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet:
7úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold.
8Uralkodjék tengertől tengerig, és a Folyamtól a föld széléig.
9Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei!
10Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szebá királyai fizessenek adót!
11Boruljon le előtte minden király, őt szolgálja minden nemzet!
12Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és az elesettet, akinek nincsen támasza.
13Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti.
14Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük.
15Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt mindennap!
16Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a városok, mint földön a fű!
17Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével mondjanak egymásra áldást; mondja őt boldognak minden nép!
18Áldott az ÚRisten, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni!
19Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen. — Zsoltár 72.