Evangélizáció

110 a 12 -ből

Megszentelődés (1Thessz 5:23-24)

1. Thesszalonika 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

1. Thesszalonika 5:24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.


2019.08.18