Evangélizáció

10 Elem

Megszentelődés (1Thessz 5:23-24)

1. Thesszalonika 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

1. Thesszalonika 5:24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.


2019.08.18

Keresztelő János halála (Márk evangéliuma 6)

Márk 6:7 Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött,
Márk 6:8 és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben;
Márk 6:9 saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát.
Márk 6:10 Ezt is mondta nekik: “Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan.
Márk 6:11 Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.”

2019.08.04

Kik a képmutatók? (Máté evangéliuma)

2019.07.28


De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem gyászoltatok.
Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: Ördög van benne! Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja! De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.