Győri Máté

110 a 20 -ből

Keresztelő János halála (Márk evangéliuma 6)

Márk 6:7 Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött,
Márk 6:8 és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben;
Márk 6:9 saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát.
Márk 6:10 Ezt is mondta nekik: “Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan.
Márk 6:11 Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.”

2019.08.04