Nagy Sándor

1 Elem

Félelmetes a jövő ? (Theszalonika 5:1-5:11)

1. Thesszalonika 5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

1. Thesszalonika 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
1. Thesszalonika 5:3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.2019.08.11