Go back to the song list

Csak Krisztusban, van reményem,
Ő az erőm, dalom, s fényem.
E szegletkő erős alap,
Megtart, ha jön a szélvihar.
Mily szeretet, mily békesség,
Mely félelmet lecsendesít,
Vigasztalóm, Ő mindenem,
Krisztus szerelme tart engem.

Csak Krisztusban, ki gyermek lett,
Isten a Földön megjelent.
Ajándékként jött el közénk,
Menteni jött, de gyűlölték .
Értem halt ott, a kereszten,
Kiengesztelte az Istent,
Ő hordozta bűneimet,
Halála által élhetek.

Sírban feküdt halott teste
A fényt a sötétség elfedte.
De harmadnap, kitört e fény,
Feltámadt Jézus, újra él!
Győztesen áll halál felett,
A bűn hatalmát törte meg.
Én az Övé, Ő az enyém,
Megváltva Krisztus szent vérén.

Nincs többé vád, nincs félelem,
Krisztus ereje ez bennem.
A bölcsőmtől a síromig,
Ő vezet át az életen.
Sem a pokol, sem emberek,
Kezéből már, ki nem vehet.
Míg visszatér, vagy hazahív
Krisztus hatalma tart engem.

Csak-Krisztusban.mp3

Show file

Csak-Krisztusban.pdf

Show file