Go back to the song list

Egy tiszta gyönyörű éjjel dicső ének hangzott
Mit angyalok így pengettek arany hárfáikon,
A földön békesség legyen, S mindennek jó akarat
És csöndben a világ hallgatta az áldott angyalkart.

Ti is, kik terhe oly nehéz, s vállatok roskadoz,
Tinéktek szól e jó hír, amely szétáradoz.
Fáradt szemetek nézzen fel, hisz jő a virradat,
Pihenjetek és halljátok az áldott angyalkart!

Az évek gyorsan szállnak el és közel az idő,
Mit próféták által az Úr nekünk megjövendölt.
Majd béke lesz a földön, öröm és boldogság.
És visszhangozza menny és föld az angyalok karát.

Egy-tiszta-gyönyörű-éjjel.mp3

Show file

Egy-tiszta-gyönyörű-éjjel.pdf

Show file