Go back to the song list

Ó mily nagy Isten szerelme,
Nem mérhető mértékkel,
Hisz’ egyszülött Fiát küldte,
Hogy minket így megmentsen.
Mily égető nagy fájdalom,
Hogy Atyja rá nem nézhetett.
Fiának vére így hozott,
Sokaknak üdvösséget.

Íme az Úr a kereszten,
Ki bűnömet hordozza,
És én ott lent a tömegben,
Ki szent nevét gyalázza,
A vétkeim tartották ott,
Míg elvégezte tervét,
Halála életet adott,
Levette lelkem terhét.

Nem kérkedem már semmivel,
Nem is dicsekszem mással,
Csak Jézusom keresztjével,
És feltámadásával.
Ó mért kapok jutalmából?
Én nem tudom, nem értem,
Csak azt tudja a szívem jól,
Hogy vére folyt énértem.

Ó-mily-nagy-Isten-szerelme.mp3

Show file

Ó-mily-nagy-Isten-szerelme.pdf

Show file