Go back to the song list

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten,
Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Végtelen kegyelem,
Három személyben áldott egy Isten!

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Kit a szentek áldnak,
Koronájukat letészik teelőtted;
Angyali seregek térdelve imádnak,
Ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Földi köd bár elfed,
És bûnös szem nem látja dicsőségedet,
Csak te vagy szent, Isten, és senki kívüled:
Teljes hatalmú szentség, szeretet!

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Nagy és erős Isten;
Minden műved dicsér az ég-, föld- s tengeren!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott, véghetetlen:
Három személyben egy áldott Isten!

Szent-vagy-szent-vagy-szent-vagy.pdf

Show file