Go back to the song list

Úr Jézus, Megváltóm,
nincs senki olyan, mint Te,
minden napon magasztalom
a Te szereteted nagy voltát.
Vigaszom, Oltalmam,
menedékem, váram,
amint vagyok, egész valóm
Téged szomjaz, Téged áld

Kiálts az Úrnak te föld, énekelj,
adj dicsőséget a Felségesnek,
hegyek hódoljatok, zúgj tenger
a mi Urunk nagy nevének!
Éneklem hűséged és kegyelmed,
örökké szeretlek én Istenem,
semmi sem ér fel a Te jelenléteddel

Úr-Jézus-Megváltóm.pdf

Show file