Go back to the song list

Úr lesz a Jézus mindenütt,
Hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy s nem telik.

Őneki mondjunk hő imát,
Díszítsük azzal homlokát,
Jó illat légyen szent neve,
Minden napon dicsérete.

Országok, népek és nyelvek,
Ő dicsõségét zengjétek,
Gyermekek hangja hirdesse:
Áldott a Jézus szent neve!

Ő királysága bő áldás,
Ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak,
Ínségesek megáldatnak.

Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zengjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen.

Úr-lesz-a-Jézus-mindenütt.mp3

Show file

Úr-lesz-a-Jézus.pdf

Show file