• Kattints a videóhoz!
Isten hozott gyülekezetünkben!
Küldetésünk, hogy minden embernek hirdessük a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat lehetőségét. Gyülekezetünk élő, dinamikus és nyitott közösség kíván lenni.

Legutóbb feltöltött igehirdetések

Félelmetes a jövő ? (Theszalonika 5:1-5:11)

1. Thesszalonika 5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

1. Thesszalonika 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
1. Thesszalonika 5:3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.2019.08.11

Keresztelő János halála (Márk evangéliuma 6)

Márk 6:7 Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött,
Márk 6:8 és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben;
Márk 6:9 saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát.
Márk 6:10 Ezt is mondta nekik: “Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan.
Márk 6:11 Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.”

2019.08.04

Kik a képmutatók? (Máté evangéliuma)

2019.07.28


De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem gyászoltatok.
Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: Ördög van benne! Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja! De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.

Korábbi események

Feliratkozás a hírlevelünkre

Közelgő események

Istentisztelet

2019-08-25
09:30-11:30

Helyszín: KMK Montázs Art Café
1119 Budapest, Vahot utca 14/b.

Facebook oldal

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar