Igehirdetések

A Biblia a keresztény hitünk, életünk és gyülekezetünk legfontosabb alapja, zsinórmértéke és legfelsőbb tekintélye. Isten Igéjének hirdetése kiemelten fontos számunkra.
Minden IgehirdetésÉlő közvetítés

Aktuális sorozat

Jézus és a próféták

A prófétáknak az volt a feladata, hogy hűségesen mondják el Isten Igéjét az embereknek. A Bibliában a prófétáknak gyakran volt tanítói és kinyilatkoztatói szerepük is, akik kijelentették Isten igazságát a jelenkori kérdésekben, miközben a jövővel kapcsolatos részleteket is felfedtek. A próféták előre néztek, hogy mikor jön az eljövendő Messiás.

Legutóbb feltöltött igehirdetés

Sorozatok

Jézus és a próféták

A prófétáknak az volt a feladata, hogy hűségesen mondják el Isten Igéjét az embereknek. A Bibliában a prófétáknak gyakran volt tanítói és kinyilatkoztatói szerepük is, akik kijelentették Isten igazságát a jelenkori kérdésekben, miközben a jövővel kapcsolatos részleteket is felfedtek. A próféták előre néztek, hogy mikor jön az eljövendő Messiás.

Péter első levele

Ezt a levelet Péter azoknak a hívőknek címezte, akik az ókori világban szétszóródtak, és heves üldöztetés alatt éltek. Ha valaki átélte az üldöztetést, az Péter volt. Megverték, megfenyegették, megbüntették és börtönbe zárták, mert Isten Igéjét hirdette. Tudta, hogyan kell kitartani keserűség nélkül, a remény elvesztése nélkül, és hittel engedelmes és győzelmes életet élni. A fő üzenete a Jézusban való élő reménység ismerete volt, és Krisztus példáját helyezte előtérbe, mint követendő példát a szenvedő hívők számára.

Miről szól a Biblia?

A Biblia történelem, költészet, levelek és más műfajok gyűjteménye, amelyet 1600 év alatt írt 40 szerző 3 nyelven. És mégis van egy összefüggő történet, mert a 40 szerző mögött egy Szerző állt, aki az Ő történetét írta.

A Biblia átfogó története Isten tervére összpontosít, hogy megváltson magának egy népet Jézus Krisztus tökéletes élete, engesztelő áldozata és feltámadása által.

Csatlakozz hozzánk ebben a sorozatban, hogy felfedezd a Biblia átfogó képét, és azt, hogy Isten hogyan munkálta ki a megváltás útját.

Máté Evangéliuma

Máté azért írta meg beszámolóját Jézus szolgálatáról, hogy megmutassa, Jézus valóban az a király volt, aki Izrael régóta várt Messiása. Ezt tükrözte a bevezető sorában: „Jézus, a Messiás, Dávid fiának, Ábrahám fiának a feljegyzése” (Máté 1:1). Innentől Máté következetesen visszavezette olvasóit az Ószövetségbe, ahonan bemutatja a próféciákat Jézus születéséről, Betlehemről, mint Jézus születési helyéről, Egyiptomba való meneküléséről, Heródes csecsemőgyilkosságáról és Jézus szolgálatának kezdetéről. Egy olyan világban, ahol a zsidó közösségben sokan magukkal azonosították a Messiás szemelyét, Máté elkötelezett volt hogy Jézus életét és eljövetelét az Ószövetségi próféciákból mutassa meg és ez emelte Jézust a hamis messiások sokasága fölé.

Apostolok cselekedetei

Az apostolok cselekedetei a keresztény egyház születéséről, Jézus Krisztus evangéliumának terjedéséről, valamint az evangéliummal szembeni egyre fokozódó ellenállásról számol be. Isten sok hűséges szolgáját használta Jézus Krisztus evangéliumának prédikálására és terjesztésére, mégis az egykor Saul néven ismert Pál volt mindnyájuk közül a legmeghatározóbb. A tanítványok erőt kaptak a Szentlélektől, hogy tanúi lehessenek Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, majd a föld végső határáig.

Régebbi igehirdetések (archívum)

A régebbi igehirdetések feltöltése folyamatban van az új weboldalunkra. Addig is a régi weboldalunkon lehetséges elérni őket, ahol az oldal alján a „Régebbiek” ikonra kattintva lehet időrendben visszafele lépni.