Máté evangéliuma

Sorozat

Máté azért írta meg beszámolóját Jézus szolgálatáról, hogy megmutassa, Jézus valóban az a király volt, aki Izrael régóta várt Messiása. Ezt tükrözte a bevezető sorában: „Jézus, a Messiás, Dávid fiának, Ábrahám fiának a feljegyzése” (Máté 1:1). Innentől Máté következetesen visszavezette olvasóit az Ószövetségbe, ahonan bemutatja a próféciákat Jézus születéséről, Betlehemről, mint Jézus születési helyéről, Egyiptomba való meneküléséről, Heródes csecsemőgyilkosságáról és Jézus szolgálatának kezdetéről. Egy olyan világban, ahol a zsidó közösségben sokan magukkal azonosították a Messiás szemelyét, Máté elkötelezett volt hogy Jézus életét és eljövetelét az Ószövetségi próféciákból mutassa meg és ez emelte Jézust a hamis messiások sokasága fölé.

Krisztus példája az alázatos életre

MINTA

https://vimeo.com/649917356 A prédikáció hangfelvétele:

Hit és kételkedés a nehéz időkben

Hit és kételkedés a nehéz időkben

https://vimeo.com/512871732 A prédikáció hangfelvétele Igehely: Máté 11:1-27 ,, Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről,...