Az alábbi hitvallásokat fogadjuk el:

Heidelbergi Káté 
II. Helvét Hitvallás
Westminster Hitvallás